Code4.Tech

HackVratsa е част от националната инициатива Code4.Tech на Junior Achievement България и Startup Factory .
Code4.Tech са състезания за разработване на прототипи на софтуерни продукти. Повече може да видите на сайта http://code4.tech/

Какво e Code4.Tech?

Серия от състезания по програмиране предимно за ученици в минимум 6 и максимум 10 български града, като целта е разработване на прототипи на софтуерни продукти.

Защо Code4.Tech?

За стимулиране на интереса към ИТ, за работа с нови технологии, за развиване на дигитални и технически умения, за подобрена работа в екип, презентационни умения, предприемчивост и повече увереност.

Организатори на Code4.Tech

Сдружение “Startup Factory” – Русе е основен инициатор на Code4.Tech. Организацията развива предприемаческата екосистема и ИТ общността в регион Русе и в България. Code4.Tech продължава традицията на Startup Factory за организиране на страхотни състезания за програмиране, които се реализираха с голям успех в Русе през 2015 г.

JA България развива предприемаческите умения и начин на мислене на младите хора в България от 1997 г. насам чрез разнообразни образователни програми, инициативи и състезания. JA България работи с над 1000 училища и допринася към Code4.Tech с изградената си мрежа от контакти и сътрудничество с училища, учители и ученици във всички градове, където ще се проведат състезанията по програмиране.