logo
Име на отбораIPv3
КатегорияEmbedded системи (хардуер)
ТехнологияДруго
Мото на ОтбораIf (1){ To be. }Else { Not to be. }
ВдъхновениеTesla Motors
Github Акаунтhttp://github.com/pepig1998
Имена на участник Занимание
Ивайло Христов Студент
Петър Георгиев Студент
Обратно