Контакти

Стоян (Dreamix) След 17:00.

Александър (Dreamix) След 13:30.

HackVratsa се организира по инициатива на Враца софтуер общество с помощта на много доброволци.

електронна поща: school@vratsasoftware.com