Идеи за проект

За екипите, които още не се измислили идея може да разгледате тези проблеми и идеи, които се нуждаят от решение и реализация.

Предизвикателства:
1. В природата отпадъци не съществуват. При човека, те са ежедневие. В природата, листата, клонките, падналите плодове, биват разграждани от наличните наоколо бактерии, гъби и членестоноги. Органичните отпадъци на човека често завършват пътя си на сметищата, докато полезните вещества от тях се разграждат анаеробно при което се отделя силният парников газ метан. Компостерите правят така, че да можем да разграждаме органичните си отпадъци и да ги връщаме в градината, докато междувременно улавяме и съхраняваме въглерод от атмосферата в почвата. Можем ли да оптимизираме процесите в самия компостер? Възможно ли е да произведем и съхраним електричество от отделяната от процеса на разграждане топлина в компостера?

2. В училище “Христо Ботев” във Враца е достъпна съвременна метеорологична станция, която събира и записва данни за метеорологичните условия в района на всеки час (с датчици за влажност, температура, вятър и посока, налягане и слънцегреене). Възможно ли е да обработим/обработване данните така, че да са възможни агропрогнози за възможно засушаване, поройни дъждове и други важни за отглеждането на храна ситуации?

3. Убеди потребителите да ползват текстилни торбички за насипни продукти (плодове, зеленчуци), вместо найлоновите (те не се рециклират)

4. Много хора продължават да вярват, че рециклирането е мит, че не трябва да събират боклуците си разделно, защото после минавал един камион и събирал всичко заедно и изобщо какво и как се рециклира.

5. Всяко домакинство му остава някаква храна, която няма да яде, но същевременно е годна за употреба. И я оставят до сивите контейнери (ако се сетят преди да се развали), но кой всъщност я взима – стига ли до хора в нужда?

6. Носиш си чаша и искаш да пиеш кафе от нея, вместо да ти сипват в пластмасова. Много продавачи не дават и се сърдят. Убеди потребителите да използват чаши за многократка употреба вместо пластмасови.