Екип:

Участници(от 2 до 5):

Участник 1 (Капитан)

Участник 2

Максимален размер на логото до 5MB